O pompach i hydroforach

Ten artykuł ma na celu ułatwienie Klientom wyboru właściwej dla Ich potrzeb pompy wodnej lub zbiornika hydroforowego.

Co powinno się wiedzieć przed wyborem pompy? Niewiele, ale przynajmniej tyle:
  • Ile maksymalnie wody będzie potrzebne w określonej jednostce czasu np.: l/min, m3/h. 
  • Z jakim maksymalnym ciśnieniem ma być podawana woda.
Trzeba koniecznie pamiętać, że niektóre z urządzeń np.: przepływowe podgrzewacze wody, zraszacze mogą wymagać do prawidłowego działania określonego ciśnienia i ilości wody. Fakt ten należy uwzględnić przy wyborze pompy. 
Wskazówka: Na tabliczkach znamionowych wielu pomp można spotkać oznaczenia:
  • Hmax - ciśnienie maksymalne (podnoszenie) często podawane w metrach wysokości słupa wody, przy czym przyjmuje się: 10m ≈ 1atm
  • Qmax - maksymalna wydajność
Należy wiedzieć, że pompa nie osiąga tych parametrów jednocześnie, ciśnienie i wydajność pompy są ze sobą związane w ten sposób, że czym większe ciśnienie tym mniejsza wydajność i odwrotnie: wzrost wydajności powoduje spadek ciśnienia. Tak więc przy maksymalnym podnoszeniu osiągniemy minimalną (często zerową) wydajność pompy, a przy maksymalnej wydajności pompa da tylko wolny (bez ciśnienia) wypływ.

Następną rzeczą, którą widzieć trzeba, są właściwości źródła, z którego pompowana będzie woda. Najczęściej będą to studnie głębinowe lub kręgowe. Od odległości lustra wody od poziomu gruntu (nie głębokości studni!) zależy jaką pompę możemy zastosować. Jeżeli poziom wody nie opada przy pompowaniu (dynamiczne lustro wody) poniżej 6 - 8 m licząc od gruntu, możemy zastosować pompy ssące, które stoją na powierzchni gruntu. Poniżej 8 m trzeba stosować pompy głębinowe. Przy studniach głębinowych trzeba znać ich średnicę wewnętrzną, by dobrać do niej pompę o odpowiedniej średnicy. Przy studniach kręgowych ważne, by nad pompą i pod pompą był co najmniej 1 m  wody. Dobrze też widzieć jaka jest wydajność studni. Zastosowanie pompy o zbyt dużej wydajności może spowodować opadanie lustra wody i pracę "na sucho" pompy głębinowej, w konsekwencji jej uszkodzenie, a w skrajnych przypadkach nawet zniszczenie studni. Stąd warto zwrócić uwagę na czas pompowania próbnego, którego dokonuje studniarz. Czas ten nie powinien być mniejszy niż 24 godziny! Podczas pompowania próbnego studniarz powinien określić wydajność studni i dynamikę lustra wody, oraz wydać stosowny dokument potwierdzający te parametry.

Kolejna ważna rzecz - jakość wody. Bywa, że z pozoru krystalicznie czysta i smaczna woda zawiera sporo mikroskopijnych cząsteczek żelaza, wapnia manganu i innych minerałów, które wytrącają się przy bardzo szybkim wirowaniu i ze skutecznością papieru ściernego niszczą wirniki pompy. Trudno wtedy liczyć na długoletnią pracę pompy. Przy bardzo bogatej w minerały wodzie, może zajść potrzeba zastosowanie pompy w specjalnym wykonaniu materiałowym lub pompy ślimakowej . By to wiedzieć należy wykonać badania fizyko-chemiczne wody, które wykonuje np. SANEPiD. Nie jest to niestety usługa darmowa, ale pozwala dobrać pompę tak, by jej żywotność była dłuższa.
  • rdza


Zdjęcie obok potwierdza celowość robienia analizy wody. Woda bardzo dobra w smaku, pozornie też bardzo czysta, a jak wygląda pompa, która pracowała w tej wodzie?