Pompy zatapialne do brudnej wody, ścieków i szamba

POMPY ZATAPIALNE DO ŚCIEKÓW

Oferujemy agregaty pompowe przeznaczone do pompowania ścieków zanieczyszczonych ciałami stałymi, o rozmiarach ok. 50 mm (możliwe zainstalowanie rozdrabniaczy)

Pompa do sciekówZastosowanie:

 • Przepompowywanie ścieków zanieczyszczonych ciałami stałymi i elementami włóknistymi
 • Opróżnianie zbiorników wody brudnej, szamb i studzienek ściekowych,
 • Odwadniania wykopów, szybów, tuneli, studzienek telekomunikacyjnych

Parametry:

 • Wydajność: do 100 m3/h
 • Wysokość podnoszenia: do 20 m

Główni producenci: ITT Lowara-Vogel, EBARA, Meprozet, LFP Leszno, Wilo, Pleuger, KSB, Nocchi, Speroni, Hydro-Vacuum, Białogon, Karelma, ESPA

 


POMPY ZATAPIALNE DO  WODY ZANIECZYSZCZONEJ I ŚCIEKÓW

Pompy do brudnej wody i sciekówOferujemy agregaty pompowe przeznaczone do pompowania cieczy zanieczyszczonych drobnymi ciałami stałymi, o rozmiarach ok. 10-50 mm.

Zastosowanie:

 • Przepompowywanie ścieków
 • Opróżnianie zbiorników wody brudnej, szamb i studzienek ściekowych,
 • Odwadniania wykopów, szybów, tuneli, studzienek telekomunikacyjnych

Parametry:

 • Wydajność: do 24 m3/h
 • Wysokość podnoszenia: do 20 m

Główni producenci: ITT Lowara-Vogel, EBARA, Meprozet, LFP Leszno, Wilo, Pleuger, KSB, Nocchi, Speroni, Hydro-Vacuum, Białogon, Karelma, ESPA


POMPY ZATAPIALNE DO  WODY ZANIECZYSZCZONEJ

Pompa do brudnej wodyAgregaty pompowe przeznaczony do pompowania wody czystej lub lekko zanieczyszczonej ciałami stałymi, których rozmiary nie przekraczają 8-10 mm

Zastosowanie:

 • Opróżnianie studzienek ściekowych, zbiorników wody deszczowej
 • Opróżnianie zbiorników wody brudnej
 • Nawadnianie ogrodów i trawników
 • Przesył wody ze zbiorników, cystern

Parametry:

 • Wydajność: do 23 m3/h
 • Wysokość podnoszenia: do 11 m

Główni producenci: ITT Lowara-Vogel, EBARA, Meprozet, LFP Leszno, Wilo, Pleuger, KSB, Nocchi, Speroni, Hydro-Vacuum, Białogon, Karelma, ESPA

Pompy in-line

Pompa in-linePompy przeznaczone do tłoczenia cieczy gorących i zimnych, nieznacznie agresywnych chemicznie.

Zastosowanie:

 • Cyrkulacja cieczy w układach grzewczych i chłodzenia
 • Przepompowywanie w sektorze komunalnym, przemysłowym i rolniczym
 • Zaopatrzenie w wodę gospodarstw wiejskich.

Parametry:

 • Wydajność: do 190 m3/h
 • Wysokość podnoszenia: do 90 m

Glówni producenci: ITT Lowara-Vogel, EBARA, Meprozet, LFP Leszno, Wilo, Pleuger, KSB, Nocchi, Speroni, Hydro-Vacuum, Bialogon, Karelma, ESPA

Pompy peryferalne

Pompy peryferalne mogą osiągać wysokie ciśnienia mimo stosowania silników o niskich mocach. Pompy te są wynikiem 35 letniego doświadczenia firmy Lowara w produkcji tego typu urządzen.

Pompy peryferalneZastosowanie

 • Przetłaczanie wody czystej do użytku domowego
 • Nawadnianie trawników
 • Wraz ze zbiornikiem ciśnieniowym dla podnoszenia ciśnienia w różnych zastosowaniach
 • Myjki ciśnieniowe
 • Zasilanie kotła

Parametry

 • Max wydajność do 4,3 m3/h
 • Wysokość podnoszenia do 100 m
 • Przystosowane do pracy ciągłej

Główni producenci: ITT Lowara-Vogel, EBARA, Meprozet, LFP Leszno, Wilo, Pleuger, KSB, Nocchi, Speroni, Hydro-Vacuum, Białogon, Karelma, ESPA

Pompy monoblokowe

 • texmo-mono-block-pump-design-using-solidworksBudowa


Pompy monoblokowe to pompy, w których element roboczy, wirnik lub ślimak umieszczony jest na wspólnym wale z napędzającym go silnikiem.

 


POMPY MONOBLOKOWE JEDNO- I DWUSTOPNIOWE

 Zastosowanie

Pompa blokowa

 • Chłodnictwo
 • Ogrzewnictwo
 • Mycie ciśnieniowe
 • Zaopatrzenie w wodę
 • Podwyższanie ciśnienia
 • Nawadnianie i odwadnianie

Parametry

 • Max wydajność do 15 m3/h
 • Wysokość podnoszenia do 75 m
 • Przystosowane do pracy ciągłej

Główni producenci: ITT Lowara-Vogel, EBARA, Meprozet, LFP Leszno, Wilo, Pleuger, KSB, Nocchi, Speroni, Hydro-Vacuum, Bialogon, Karelma, ESPA


POMPY MONOBLOKOWE Z WIRNIKIEM OTWARTYM

Pompy te łączą korzyści wynikające z konstrukcji otwartego wirnika i wykonania pozwalającego na przetłaczanie cieczy nieznacznie agresywnych chemicznie z zawartością ciał stałych.

ZastosowanieZ wirnikiem otwartym

 • Mycie i obróbka powierzchni elementów metalowych
 • Mycie produktów spożywczych, ryb i skorupiaków
 • Układy pompujące olej i ciecze myjące
 • Układy chłodzenia narzędzi skrawających
 • Zmywarki
 • Przemysłowe urządzenia myjące

Parametry

 • Max wydajność do 65 m3/h
 • Wysokość podnoszenia do 24,5 m
 • Przystosowane do pracy ciągłej
 • Otwarty wirnik pozwala przenosić ciała stale o średnicy do 20 mm

Główni producenci: ITT Lowara-Vogel, EBARA, Meprozet, LFP Leszno, Wilo, Pleuger, KSB, Nocchi, Speroni, Hydro-Vacuum, Bialogon, Karelma, ESPA


POMPY MONOBLOKOWE Z ŻELIWA

Pompy te wykonane są z żeliwa co pozwala na pracę z gorącym i zimnym medium, także nieznacznie agresywnym chemicznie.

ZastosowanieZ zeliwa

 • Obieg wody w sektorze komunalnym, przemysłowym i rolniczym,
 • Przesył wody w zakładach wodociągowych
 • Mycie przemysłowe
 • Podwyższanie ciśnienia
 • Obieg wody gorącej i zimnej dla układów grzewczych i klimatyzacyjnych

Parametry

 • Max wydajność do 220 m3/h
 • Wysokość podnoszenia do 95 m

Główni producenci: ITT Lowara-Vogel, EBARA, Meprozet, LFP Leszno, Wilo, Pleuger, KSB, Nocchi, Speroni, Hydro-Vacuum, Bialogon, Karelma, ESPA