Wałowe pompy geotermalne

Geotermalna pompa wałowa Zastosowanie zwykłych pomp głębinowych w odwiertach geotermalnych stwarza poważne problemy z chłodzeniem silnika, który częstokroć pracować musi w temperaturach nawet ponad 1000C. Zastosowanie pomp wałowych pozwala ominąć ten problem. W pompach wałowych jedynie zespół pompujący zanurzony jest w studni; silnik umieszczony jest poza studnią i napędza zespół pompujący za pośrednictwem wału. Daje to dwie korzyści:
  1. łatwy dostęp do silnika w przypadku jego awarii lub konieczności konserwacji;
  2. bezproblemowe chłodzenie silnika.

    Wałowe pompy geotermalne, którymi dysponujemy mogą pracować do głębokości 150 m i pompować wodę o temperaturze do 1500C.
We wrześniu tego roku podpisaliśmy umowę serwisową z firmą VANSAN, jedną z największych, które produkują pompy wałowe geotermalne.


Poniższy schemat obrazuje zasadę działania wałowej pompy geotermalnej: