Pompy zatapialne do brudnej wody, ścieków i szamba

POMPY ZATAPIALNE DO ŚCIEKÓW

Oferujemy agregaty pompowe przeznaczone do pompowania ścieków zanieczyszczonych ciałami stałymi, o rozmiarach ok. 50 mm (możliwe zainstalowanie rozdrabniaczy)

Pompa do sciekówZastosowanie:

 • Przepompowywanie ścieków zanieczyszczonych ciałami stałymi i elementami włóknistymi
 • Opróżnianie zbiorników wody brudnej, szamb i studzienek ściekowych,
 • Odwadniania wykopów, szybów, tuneli, studzienek telekomunikacyjnych

Parametry:

 • Wydajność: do 100 m3/h
 • Wysokość podnoszenia: do 20 m

Główni producenci: ITT Lowara-Vogel, EBARA, Meprozet, LFP Leszno, Wilo, Pleuger, KSB, Nocchi, Speroni, Hydro-Vacuum, Białogon, Karelma, ESPA

 


POMPY ZATAPIALNE DO  WODY ZANIECZYSZCZONEJ I ŚCIEKÓW

Pompy do brudnej wody i sciekówOferujemy agregaty pompowe przeznaczone do pompowania cieczy zanieczyszczonych drobnymi ciałami stałymi, o rozmiarach ok. 10-50 mm.

Zastosowanie:

 • Przepompowywanie ścieków
 • Opróżnianie zbiorników wody brudnej, szamb i studzienek ściekowych,
 • Odwadniania wykopów, szybów, tuneli, studzienek telekomunikacyjnych

Parametry:

 • Wydajność: do 24 m3/h
 • Wysokość podnoszenia: do 20 m

Główni producenci: ITT Lowara-Vogel, EBARA, Meprozet, LFP Leszno, Wilo, Pleuger, KSB, Nocchi, Speroni, Hydro-Vacuum, Białogon, Karelma, ESPA


POMPY ZATAPIALNE DO  WODY ZANIECZYSZCZONEJ

Pompa do brudnej wodyAgregaty pompowe przeznaczony do pompowania wody czystej lub lekko zanieczyszczonej ciałami stałymi, których rozmiary nie przekraczają 8-10 mm

Zastosowanie:

 • Opróżnianie studzienek ściekowych, zbiorników wody deszczowej
 • Opróżnianie zbiorników wody brudnej
 • Nawadnianie ogrodów i trawników
 • Przesył wody ze zbiorników, cystern

Parametry:

 • Wydajność: do 23 m3/h
 • Wysokość podnoszenia: do 11 m

Główni producenci: ITT Lowara-Vogel, EBARA, Meprozet, LFP Leszno, Wilo, Pleuger, KSB, Nocchi, Speroni, Hydro-Vacuum, Białogon, Karelma, ESPA