Andrzej Blus

  • Andrzej Blus
Absolwent Instytutu Maszyn Przepływowych Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. Jest wysoko cenionym specjalistą z dużą wiedzą teoretyczną i długoletnią - niemal czterdziestoletnią! - praktyką.
Zamieszcza swoje artykuły w czasopismach branżowych, wygłasza referaty na sympozjach i seminariach. Swą wiedzą wspiera wiele firm, udzielając porad i konsultacji.